Tepelná izolace tenkostěnné ocelové konstrukce

Tepelná izolace v lehké rámové ocelové konstrukci (1)


Ocelové konstrukce jsou vysoce teplovodivé a musí být opatřeny tepelnou izolací, aby se snížily tepelné ztráty přes ty části ocelové konstrukce, které tvoří tepelný plášť budovy.

Tepelná izolace je zapotřebí:

  • na vnější straně konstrukce všech venkovních zdí (podpěry, desky, konzoly a vyztužovací trámy/vzpěry) tvořících součást tepelného opláštění budovy

  • mezi svrchními deskami a spodními pásy příhradového nosníku nebo krokvemi/stropními nosníky na venkovních stěnách

  • mezi nosníky podhledu a rámem stěny, ke které je připevněn

  • u sklonitých střech se připevní k vnějšímu okraji krokve nebo vrchnímu pásu příhradového nosníku.

Minimální hodnota součinitele tepelného odporu pro tepelnou izolaci nesmí být menší
než R = 0,25 m2K/W. Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru odpovídá U - součinitel prostupu tepla. V normě E3/AS1 je jako přijatelná tepelná izolace uváděn expandovaný polystyren třídy S o tloušťce 12 mm.

Tepelná izolace v lehké rámové ocelové konstrukci (2)


Pokud se musí použít jiný materiál než ten, který je uveden výše, budou se muset spolu s dokumentací o shodě zaslat i parametry týkající se tepelné izolace (z ověřeného zdroje). Mezi další materiály používané jako tepelná izolace patří:

  • polyetylenová pěna s vysokou hustotou a samolepicím podkladem, která se před instalací obvodového pláště snadno přichytí k ocelovým dílům konstrukce

  • trámy o tloušťce 40 mm použité jako vaznice, stěnové profily nebo profily pro střešní tašky

Při instalaci na podklad stěny by měly být pásy izolace o 15 mm širší než daný díl konstrukce.

Tepelná izolace v lehké rámové ocelové konstrukci (3)

Jaká je energetická náročnost ocelového domu a jakou hodnotu prostupu tepla? Více v článku „Energetická náročnost ocelového konstrukce”.
  Lze ještě nějakým jiným způsobem než pomocí tepelné izolace zabránit úniku tepla? Ano, přečtěte si více v článku „Co je to rekuperace?”.   Může mít tepelná izolace vliv na akustické vlastnosti lehkých montovaných ocelových konstrukcí? Čtete dále v článku „Akustika v ocelové konstrukci”.
Energetická náročnost v lehké montované ocelové konstrukci (6)   co je to rekuperace mala   Akustika v lehké montované ocelové konstrukci (4)