Odolnost lehké montované ocelové konstrukce

Odolnost lehké tenkostěnné ocelové konstrukce (1)


ZEMĚTŘESENÍ

Při návrhu a projektování u lehkých tenkostěnných ocelových profilů se na přenosu zatížení podílejí veškeré prvky celé soustavy. Obecně jsou stojky v osové vzdálenosti 0,4 - 0,7 m a stropní a střešní konstrukce 0,5 – 1,2 m – rozděluje se celé zatížení vysoce efektivně. Pak je každé zatížení profilu v celé konstrukci malé a konstrukce tím získává na celkové efektivitě a jedinečnosti. Celková stabilita konstrukce je zajištěna vhodným rozmístěním jednotlivých profilů, osových a prostorových ztužidel. Každá ze stěn totiž přenáší nejen svislé zatížení, ale díky opláštění deskami i smykové působení ve své rovině. Konstrukce je tak vysoce pevná, že dokáže vydržet zemětřesení o síle 9 stupňů dle Richterovy stupnice. 

Test zemětřesení na 6 podlažním bytovém domě z lehké ocelové konstrukce

V České republice se zemětřesením nesetkáte a tak si říkáte k čemu mi je tak velká odolnost dobrá? Co třeba jiné přírodní pohromy? Z vlastních zkušeností můžeme říct, že dům z ocelové konstrukce je tak pevný, že je schopen odolat povodním jen s velmi malými škodami.

Test zemětřesení na rodinném domě z tenkostěnné ocelové konstrukce

POŽÁR

Z obecně známých vlastností materiálu víme, že ocel je oproti dřevu nehořlavá. Což je pro výstavbu a její trvanlivost důležitý aspekt k celkové životnosti stavby. Požadavky na požární odolnost jsou vždy závislé na mnoha aspektech a faktorech, zejména však na dispozici, normových požadavků pro daný typ výstavby, požární výšce objektu a provozu. Tyto různé požadavky mohou vést k požárním odolnostem 0 až 120 min.

Pokud chceme, aby konstrukce působila dobře jako celek, je nutné navrhnout a zvolit správný typ izolace, typ a počet opláštění konstrukce. Při provedení výpočtu a simulace za použití profilu „C“, vyplněného minerální izolací mezi profily (o objemové hmotnosti 50kg/m3) a oboustranně opláštěného sádrovláknitými deskami o tloušťce 15 mm bylo zjištěno, že tepelná odolnost vyšla jako REI 30-60 (dle typu a použití konstrukce).

Test odolnosti proti požáru na rodinném domě z lehké rámové ocelové konstrukce


Více o materiálu, který je používán k výrobě tenkostěnných ocelových konstrukcí naleznete v článku „Ocel pro výrobu ocelové konstrukce”.

  Stavby z tak kvalitní a odolné oceli mají samozřejmě svoji životnost a proto se na konstrukční systém poskytuje záruka, kterou naleznete v článku „Záruka na ocelovou konstrukci”.
  I přesto, že ocelový systém není těžký má obrovskou pevnost a stabilitu. Více o hmotnosti konstrukčního systému naleznete v článku Hmotnost ocelové konstrukce”.

Ocel k výrobě tenkostěnné ocelové konstrukce (2)   Záruka na tenkostěnnou ocelovou konstrukci (5)   Hmotnost ocelové stavby (4)
         
Která tepelná izolace je vhodná ve spojení s lehkým ocelovým skeletem, si můžete přečíst v článku „Tepelná izolace ocelové konstrukce”.
       
Tepelná izolace v lehké rámové ocelové konstrukci (4)