Historie lehké tenkostěnné ocelové konstrukce

Hostorie renkostěnné ocelové konstrukce (1)


Technologie lehké ocelové rámové konstrukce (úsporné ocelové domy MERKUR) pochází z Nového Zélandu a Austrálie. Domy s lehkou ocelovou konstrukcí byly poprvé postaveny v 60. letech na Novém Zélandu, přičemž místní výroba nosných konstrukcí začala až v 70. letech.

Počátkem 90 let 20. století sponzorovali vlády těchto zemí výzkum vysoce efektivních, ekologických a extrémně odolných staveb. Požadavky byly kladeny i na vysokou odolnost proti zemětřesením a požárům. Technologie se poté rozšířila i do Severní Ameriky a dalších světových kontinentů.

Ekologie a lehké rámové ocelové konstrukce se na první pohled můžou zdát neslučitelné, ale po podrobnějším prostudování se ukáže, že to tak není. Normální člověk chápe „ekologickou architekturu“ v souvislostí s využíváním takových stavebních materiálů, které se vyskytují v přírodě. Asi jediné stavební materiály, které lze považovat za přírodní je dřevo, kámen a nepálená hlína, ale například dřevo, ze kterého se staví stavby (konstrukční dřevo) je vždy uměle vysušováno, lepeno umělými lepidly a chemicky napouštěno.

Hostorie renkostěnné ocelové konstrukce (2)


Říkáte si, že je to nesmysl, že ocel je drahá a špatně izoluje?
Omyl, vše jsme řádně a profesionálně naprojektovali, nechali patentovat a otestovat. Železo (ocel) se sice v přírodě vyskytuje jen v oxidované podobě, ale ocel je 100% recyklovatelný materiál, který lze používat a recyklovat do nekonečna. Podle jiné definice, se za ekologické materiály považují ty, které nemají negativní vliv na životní prostředí, šetří neobnovitelné zdroje a dají se recyklovat. Tento názor se dá označit za lépe srozumitelný a definovatelný. 


To, že je ocel zcela recyklovatelná, šetrná k přírodě se dočtete v článku „Životní prostředí vs. ocelová konstrukce”.   Více o materiálu (oceli), ze které se lehké ocelové rámové konstrukce vyrábí „Ocel pro výrobu tenkostěnné  ocelové konstrukce”.   Jak probíhá výroba ocelových profilů, ze kterých se vyrábí ocelová konstrukce můžete vidět na videu v článku Výroba ocelové konstrukce”.
Životní prostředí a systém lehké rámové ocelové konstrukce (2)   Ocel k výrobě tenkostěnné ocelové konstrukce (3)   Výroba lehké montované ocelové konstrukce (2)