Skladby tenkostěnné ocelové konstrukce

skladby 3


 1. Skladba stěny z lehké tenkostěnné ocelové konstrukce u pasivního domu.
Skladba stěny pasivného rodinného domu z ocelové konstrukce

 2. Skladba stěny z lehké montované ocelové konstrukce u nízkoenergetického domu.
Skladba stěny nízkoenergetického rodinného domu z oceli

 3. Skladba podlahy pasivního rodinného domu z tenkostěnné ocelové konstrukce založeného na železobetonových pásech.
Skladba podlahy pasivního rodinného domu z oceli - pásy - sip panel
 
 4. Skladba podlahy nízkoenergetického rodinného domu z tenkostěnné ocelové konstrukce založeného na železobetonových pásech.
Skladba podlahy nízkoenergetického rodinného domu z oceli - pásy - sip panel

5. Skladba podlahy u rodinného domu z lehké tenkostěnné ocelové konstrukce založeného na základové desce.
Skladba podlahy rodinného domu z oceli - deska

 6. Skladba ploché střechy pasivního rodinného domu z tenkostěnné ocelové konstrukce.
Skladba ploché střechy pasivního rodinného domu z oceli

 7. Skladba ploché střechy nízkoenergetického rodinného domu z tenkostěnné ocelové konstrukce.
skladba ploché střechy nízkoenergetického rodinného domu z oceli

8. Skladba sedlové střechy nízkoenergetického rodinného domu z lehké montované ocelové konstrukce.
Skladba sedlové střechy nízkoenergetického rodinného domu z oceli