Pasivní nebo aktivní rekuperace?

rekuperace 11


Pokud se pro instalaci systému nuceného větrání s rekuperací tepla rozhodnete, pak by jste měli vědět, že rozlišujeme rekuperaci pasivní a aktivní.

Pasivní rekuperace nepotřebuje žádné přídavné zařízení, jednoduše v rekuperační jednotce dochází jen k výměně tepla, tzn., že jednou částí systému kanálků proudí vzduch ven a druhou dovnitř, nepromíchají se, ale jen si předají energii.

Nejúčinnější jednotky dokážou z odpadního vzduchu získat zpět více než 80 % tepla a předat je čerstvému vzduchu, tzv. ohřát nově příchozí vzduch.

Jsou to tedy rekuperace aktivní, které dokáží teplotu vzduchu zvýšit i nad původní úroveň. Je tak v pravém smyslu slova vytápěním.

Aktivní rekuperace využívá principu tepelného čerpadla nebo i běžné ledničky. Aktivní rekuperační jednotka tak může vracet do místnosti vzduch o vyšší teplotě, než je teplota vzduchu odcházejícího z objektu.

Přiváděný vzduch do domu tak prochází kondenzátorem, ve kterém se ohřívá na požadovanou teplotu místnosti. Odsávaný vzduch prochází studeným výparníkem, kde předá energii do chladiva.

Ochlazený vzduch bez většiny energie se odvádí z domu ven. Energie předaná do chladiva slouží opět k ohřevu přiváděného vzduchu. Chladivo stlačené kompresorem zahřívá kondenzátor.

V další fázi cyklu dojde průchodem tryskou ke zvětšení objemu chladiva a tím jeho ochlazení. Celý cyklus se opakuje. V létě se pak funkce otočí a do místnosti je vzduch přiváděn přes výparník a tím dochází k chlazení místnosti.

Zpětně získanou energii u jednotky s aktivní rekuperací je možné využít pro přímý ohřev přiváděného vzduchu nebo pro ohřev vody. Samozřejmě se musí minimální část energie dodat, ale stejně je tomu i v systému pasivní rekuperace, který také potřebuje dotovat energií dohříváním vnitřní teploty objektu.