Na kolik vyjde pořízení rekuperace?

rekuperace 10


Cena pasivních rekuperačních jednotek na českém trhu vyjde řádově na několik tisícikorun, ale kvalitní systém s aktivní rekuperací pro rodinný dům stěží pořídíte levněji než za 150.000 Kč. Základní verze (s nižší účinností a malým objemem větrání) Vás může stát kolem 60.000 Kč. Celkově pro dvoupodlažní rodinný dům počítejte s náklady od 100.000 až do 220.000 Kč. Tato cena již zahrnuje potrubní rozvody a montáž.

Rekuperaci můžete zřídit také pro jednotlivé místnosti - nejčastěji koupelnu či kuchyni. Pak už je cena velmi přijatelná, a to od 4 000 Kč a výše. Účinnost přenosu tepla by měla být vyšší než 80 %, což je hranice dobré kvality.

Pozor! Na instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla můžete získat dotaci až 110.000 Kč!!

Předmětem dotace je instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů s minimální požadovanou účinností zpětného zisku tepla 75 % a dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1, které musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy v souladu s metodickým pokynem.

Podporované typy systémů:

  • Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla


  • Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

 

Výše dotace:

  • Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100 000 Kč


  • Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla   75 000 Kč

 

Maximální výše dotace:

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Dotace na instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 %.