Lze využít rekuperaci v rodinném domě?

rekuperace 5


Ano lze. Zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu v současné době nachází velké uplatnění právě v rodinných domech a někdy i v bytech. Rekuperace řeší problém mezi přívodem čerstvého vzduchu a ztrátou tepla při větrání. Pro zajištění minimálního hygienického množství větracího vzduchu pomocí oken by bylo zapotřebí větrat asi hodinu. Při takovém větrání se ztratí 50 - 75 % tepla. Řízeným větráním pomocí rekuperační jednotky se zpětným získáváním tepla lze zajistit výměnu vzduchu, a to bez významných energetických ztrát. Kvalitní rekuperační zařízení mají účinnost zpětného zisku tepla až 90 %. I při největších mrazech je rekuperace schopna zajistit, že do místnosti proudí předehřátý vzduch o minimální teplotě 18 ° C. V letním parnu je naopak možné pomocí rekuperace přiváděný vzduch zchladit.