Jak probíhá výstavba z ocelové konstrukce

Jak probíhá výstavba Rodinného Domu z ocelové konstrukce


Výstavba rodinných domů z lehké tenkostěnné ocelové konstrukce MR. MERKUR. Dle investora může být dům založen na ocelových patkách, železobetonových pásech nebo železobetonové desce. Dům po provedení splňuje pasivní či nízkoenergetický standard. Vytápění může být například řešeno pomocí tepelného čerpadla + podlahové vytápění + ohřev TV (spotřeba do cca 10.000 Kč/rok), jinak dle přání investora. Délka výstavby  ocelové konstrukce 12 dní. Na domy může být čerpána dotace "Nová zelená úsporám" až do výše 530.000 Kč na novostavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Projekt realizovala projekční kancelář www.lpforma.cz

Stavba rodinných domů z lehké tenkostěnné ocelové konstrukce