Co je rekuperace a její účinnost?

Rekuperace tepla 3


Co je to rekuperace tepla?

Rekuperace tepla neboli zpětné získávání tepla, je proces, při kterém je odváděnému odpadnímu vzduchu odnímáno teplo a dále je předáváno čerstvému přiváděnému vzduchu, který je tímto ohříván. Děj probíhá v rekuperátoru (rekuperačním výměníku) tak, že odpadní a čerstvý vzduch jsou od sebe dokonale odděleny, aby nedošlo k jejich smíchání. Díky tzv. účinnosti rekuperace nemá čerstvý venkovní vzduch, který si pouštíte domů venkovní teplotu (např. -5°C ), ale přijatelných až 16°C (při interiérové teplotě okolo 20°C).

Účinnost rekuperace
Účinnost rekuperace (účinnost zpětného získávání tepla) = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna – teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu. 

Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelná) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by tak byla větrána bez ztráty energie. 

Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou a nad 80 % za špičkovou.