Co je nucené větrání s rekuperací?

rekuperace 3

Co je to větrání s rekuperací tepla?

Systém větrání s rekuperací tepla slouží k zajištění optimální výměny vzduchu v objektu a zároveň tak minimalizaci tepelných ztrát při větrání. Tepelné ztráty větráním u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikro ventilace nebo okenních štěrbin, tvoří až 40 % celkové ztráty objektu.


K čemu slouží větrání s rekuperací tepla?

Moderní nízkoenergetické a pasivní rodinné domy s kvalitním zatěsněním se již v podstatě bez systému nuceného větrání s rekuperací tepla neobejdou. Stále větší nároky na těsnost obvodového pláště budovy i ostatních konstrukčních prvků vedou ke skutečnosti, že v objektu není zajištěna dostatečná výměna vzduchu a hrozí problémy s vlhkostí, s koncentraci CO2, se vznikem plísní a s množením mikroorganismů jako např. roztoči, což mnohdy může vést i ke zdravotním problémům.

Tyto problémy se po instalaci ventilačního systému již nevyskytují. Objekt je větrán automaticky, a to i v době kdy je prázdný, avšak s nižší intenzitou výměny vzduchu.

Rekuperační výměník je dnes nedílnou součástí moderních větracích systémů.

Je třeba si však uvědomit, že se nejedná o zdroj vytápění, ale pouze o zajištění nutné výměny vzduchu s minimální ztrátou tepla. Je tedy třeba uvažovat o pořízení  nezávislé otopné soustavy a zdroje tepla. Větrací systémy pro rodinné domy by měly mít vypracovaný projekt.

Jak funguje nucené větrání s rekuperací?

Systém řízeného (nuceného) větrání s rekuperací tepla se skládá ze dvou základních částí, a to z rekuperační jednotky a vzduchotechnického potrubního rozvodu. Nucené větrání s rekuperací tepla je založeno na principu předávání tepla mezi vnitřním a venkovním vzduchem ve výměníku, který je středem rekuperačního systému.

To znamená, že rekuperační systém udrží v obytném prostoru teplo. Přesněji řečeno se ve výměníku v zimním období chladný venkovní vzduch ohřeje, je tedy využita vyšší teplota vnitřního odcházejícího vzduchu. Rekuperační jednotka tak výrazně pomáhá snížit tepelné ztráty, protože dochází ke zpětnému získávání tepla z odcházejícího vzduchu.

Většina rekuperačních zařízení vyžaduje ke své činnosti vzduchotechnický rozvod, který je vhodné umístit do technické místnosti. Větrání v bytových jednotkách nebo v jednotlivých místnostech bytu (domu) je v takovém případě obtížně proveditelné. Proto se dají pořídit i malé rekuperační jednotky, které větrají přímo skrz otvor ve venkovní zdi. V takovém případě není nutné řešit otázku rozvodů, poradit si musíte pouze s průrazy ven.